https://muzeumpuck.pl/oferta/Wróć do katalogu

Zapiski Puckie nr 15/2016

Cena5.00 

Zamówienia należy składać w sekretariacie: sekretariat@muzeumpuck.pl

 1. Jan Perszon, Wprowadzenie
  Rozprawy i artykuły
 2. Błażej Śliwiński, Port Średniowieczny w Pucku – rys historyczny
 3. Szymon Uścinowicz, Charakterystyka wpływu środowiska naturalnego na stan zachowania podwodnego stanowiska archeologicznego „pucki port średniowieczny”
 4. Michał Starski, Badania archeologiczne parceli mieszczańskiej przy ul. 1 Maja w Pucku
 5. Paweł Marek Pogodziński, Domy z wraków – zapomniany element krajobrazu Kaszub Nordowych
 6. Kamila Tucholska, Rozwój Helu w drugiej połowie XIX wieku na podstawie kroniki Martina Strucka
 7. Mirosław Kuklik, Zmiany w postawie ludności Północnych Kaszub wobec  Polski i polskości pierwszym ćwierćwieczu XX wieku
 8. Daniel Duda, Podróż morska generała Józefa Hallera w dniu 11 lutego 1920 roku na kutrze szypra Jakuba Myślisz
 9. Joanna Grochowska, Ulica Bronisława Pierackiego przykładem na pucką akcję rozbudowy miasta w 2 poł. lat 30. XX w.
 10. Barbara Kos – Dąbrowska, Rozwój turystyki w miejscowościach gminy Kosakowo. Rewa, Mechelinki i Mosty w latach 1920 – 1989.
 11. Mateusz Kubicki, Modernizacja floty PPiUR „Koga” w Helu. Wprowadzenie do służby trawlerów rufowych typu B-410 w latach 1974-1980
  Źródła i materiały
 12. Marek Truszkowski, Medalik św. Benedykta z badań archeologicznych przy ul. Jana III Sobieskiego w Pucku
 13. Ludwik Dettlaff , Cyfrowa rewolucja w Poczcie Polskiej … Upamiętnienie  przez filatelistów  rocznicy Zaślubin Polski z Morzem – Puck 10.02.2015 r.
 14. Mirosław Kuklik, Wspomnienie o Jadwidze Karpińskiej (1908- 2012),  dla której praca społeczna była sensem życia
 15. Jadwiga Karpińska, Wspomnienia z przed laty (1986)
 16. Daniel Duda Nowe gwiazdy w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie:
  • Gwiazda profesora Andrzeja Ropelewskiego (1923-2012)
  • Gwiazda Augustyna Krauze (1882-1957) syna ziemi pierwoszyńskiej, pierwszego burmistrza Gdyni