header

Ostrowo – rekonstrukcja Zagrody Kaszubskiej

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy zakończyło realizację operacji pt. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ostrowo (Gm. Władysławowo) poprzez rekonstrukcję dawnej zagrody kaszubskiej na cele muzealno – edukacyjne – dokończenie inwestycji. W ramach zadania dokończono prace budowlane w przeniesionym z Pucka budynku gospodarczym, a także został zagospodarowany teren wokół obiektu. Operacja została dofinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Miło nam poinformować, że Muzeum Ziemi Puckiej przystąpiło do realizacji operacji pt. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ostrowo (gm. Władysławowo) poprzez rekonstrukcję dawnej zagrody kaszubskiej na cele muzealno – edukacyjne – dokończenie inwestycji. W ramach zadania zostanie stworzona nowa placówka muzealna poświęcona kulturowemu i przyrodniczemu dziedzictwu Północnych Kaszub. Zostaną dokończone prace budowlane w przeniesionym z Pucka budynku gospodarczym, w którym znajdą się recepcja z sanitariatem oraz przestrzeń ekspozycyjna. Zostanie również zagospodarowany teren wokół budynku poprzez wykonanie powierzchni utwardzonych, ogrodzenia oraz rampy podjazdowej dla osób z niepełnosprawnościami. Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.