header

Ostrowo - wykonanie ekspozycji

Miło nam poinformować, że Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku zakończyło realizację operacji pt. „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Ostrowo poprzez wykonanie ekspozycji w zrekonstruowanych budynkach muzealnej zagrody kaszubskiej”. W ramach zadania powstały wystawy stałe poświęcone pszczelarstwu pomorskiemu, a także pobliskiemu rezerwatowi przyrody Bielawa.

 

Pierwsza z nich przybliża historię pszczelarstwa, zapoznaje z cyklem prac w pasiece, a także prezentuje sprzęt pszczelarski. Całość została zaprezentowana w nowoczesnej i łatwej w odbiorze aranżacji plastycznej. Ekspozycje wzbogacają multimedialne środki przekazu, a także zabawka edukacyjna dla najmłodszych. Z kolei ekspozycja poświęcona Bielawie przybliża przyrodnicze walory rezerwatu, jego historię oraz znaczenie. Na wystawie miejsce znalazły informację dotyczące m.in. powstania torfowiska wysokiego, pozyskiwania torfu i jego wykorzystania do celów gospodarskich w przeszłości. Omówiono przykłady najbardziej charakterystycznych dla Bielawy przykładów flory i fauny. Nie zabrakło też opowieści i legend mówiących o okolicznych terenach.

 

Wystawę poświęconą pszczelarstwu pomorskiemu zlokalizowano w budynku dawnej wozowni z Pucka. Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom ekspozycję przyrodniczą o rezerwacie Bielawa zaprezentowano w formie plenerowej.

 

Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Miło nam poinformować, że Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku przystąpiło do realizacji operacji pt. „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Ostrowo poprzez wykonanie ekspozycji w zrekonstruowanych budynkach muzealnej zagrody kaszubskiej”. W ramach zadania powstają wystawy poświęcone pszczelarstwu pomorskiemu, a także pobliskiemu rezerwatowi przyrody Bielawa. Pierwsza z nich będzie przybliżać historię pszczelarstwa, zapoznawać z cyklem prac w pasiece, a także prezentować sprzęt pszczelarski. Całość zostanie zaprezentowana w nowoczesnej i łatwej w odbiorze aranżacji plastycznej. Ekspozycję będą wzbogacać multimedialne środki przekazu. Z kolei ekspozycja poświęcona Bielawie będzie przybliżać przyrodnicze walory rezerwatu, jego historię oraz znaczenie. Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom wystawienniczym zostanie zorganizowana w formie plenerowej.

 

Operacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.