header

Prawdziwie morskie - Dzieje Ziemi Puckiej

W 2020 r. Muzeum Ziemi Puckiej wystąpiło do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie projektu stworzenia nowej ekspozycji stałej w oddziale „Kamienica Mieszczańska” w Pucku. W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2021, priorytet: Wspieranie działań muzealnych udało się pozyskać kwotę 114500 zł na ten cel.

Projekt przewiduje organizację wystawy stałej pn. Prawdziwie morskie – Dzieje Ziemi Puckiej. Na której zostaną zaprezentowane dzieje stołecznego miasta Pucka na tle historii Kaszub Północnych tzw. Nordy. Wystawa obejmować będzie najważniejsze momenty dziejowe od pradziejów aż po współczesność. Zaprezentowane zostaną zabytki ze zbiorów muzeum oraz bogata ikonografia z prywatnych kolekcji oraz archiwów. W ramach działania zastosowana zostanie multimedialna forma przekazu w postaci aplikacji, nagrań dźwiękowych, wirtualnego spaceru. Wystawie towarzyszyć będzie katalog online oraz materiały promocyjne. Wystawa będzie dwujęzyczna (jęz. angielski).

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, multimedialnej wystawy opowiadającej o historii i współczesności regionu Kaszub Północnych. Będzie to jedyna tego typu wystawa w regionie w syntetyczny sposób przedstawiająca zagadnienie.

Nowa ekspozycja podniesienie atrakcyjności Muzeum poprzez rozszerzenie oferty o kolejną, nowoczesną wystawę. Otwarcie planowane jest na listopad 2021 r.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

kolorowe logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonserwacja dłubanki z Zatoki Puckiej – przygotowania do nowej wystawy stałej w Kamienicy Mieszczańskiej

W ramach programu dotacyjnego Dziedzictwo Kulturowe 2021 Muzeum uzyskało środki na stworzenie nowej wystawy stałej opowiadającej o historii i współczesności regionu Kaszub Północnych. Do jej stworzenia wykorzystane zostaną nowoczesne środki wyrazu, multimedia, ale przede wszystkim zabytki zgromadzone w zbiorach instytucji. I choć wystawa otwarta będzie dopiero w listopadzie 2021 r. to cały czas trwają przygotowania do tego, by pokazane na niej obiekty prezentowały się jak najokazalej.

Jednym z takich zabytków jest czółno drążone, łódź jednopienna potocznie zwana dłubanką, a w dokumentacji archeologicznej stanowiska port wczesnośredniowieczny w Pucku oznaczona jako P4 (datowanie (1190+/- 70 BP). W 1989 r. podczas prac ratowniczych na stanowisku wydobyto je z dna Zatoki Puckiej. Po konserwacji w pracowni konserwatorskiej ówczesnego Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku czółno trafiło na stałą ekspozycję w Muzeum Ziemi Puckiej (nr inw. MP/11/A).

 

W lipcu i sierpniu tegoż roku dr inż. Irena Jagielska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku pochyliła się nad dębową dłubanką poddając ją zabiegom „kosmetycznym” m.in. poprzez oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków.

Już teraz zapraszamy do wizyty na nowej wystawie i zobaczenia jak prezentuje się pucka dłubanka.

 

Zadanie – wystawa stała „Prawdziwie morskie – dzieje Ziemi Puckiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.