header

Koncert- Muzyka siła przetrwania polskości

Plakat koncertu muzycznego pod nazwą- Muzyka siłą przetrwania polskości. Plakat utrzymany jest w kolorystyce białoczerwonej, na górz znajduje się ozdobna pięciolinia z nutami. Na dole plakatu widnieją loga Ministertswa Kultury Dziedzictwa Narodowego i sportu, programu Kultura Dostępna, Towarzystwa Oświatowego z Gniewina oraz Muzeum Ziemi Puckiej.

Muzeum Ziemi Puckiej serdecznie zaprasza na koncert „Muzyka siłą przetrwania polskości”, który odbędzie się 4 czerwca 2021 r.(piątek) o godzinie 17:00 na terenie skansenu Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu. Czas trwania koncertu 45- 60 minut.

Organizatorem koncertu jest Towarzystwo Oświatowe w Gniewinie. Koncert zostanie zrealizowany w ramach programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Koncert będzie wykonywany w przystępnej formie, przygotowane zostaną patriotyczne utwory polskich kompozytorów, którzy w swej twórczości niejednokrotnie kierowali się melodiami ludowymi oraz kompozytorów lokalnych z Kaszub i Beskidów.

 

Program koncertu:

 

 • „Piękna nasza Polska cała” – polska pieśń patriotyczna z 1833 roku do słów Wincentego Pola.
 •  „Marsz, marsz Polonia” – pieśń Polaków pochodząca z XX wieku, wywodząca się z Mazurka Dąbrowskiego.
 •  „Hymn do Bałtyku” – powstał w 1919 r., w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i uzyskaniem otwartego dostępu do Bałtyku.
 • „Morze, nasze morze” – hymn powstał na przełomie lat 20 i 30 XX wieku, po uzyskaniu przez Polskę dostępu do morza oraz w czasie budowy polskiego portu w Gdyni.
 • „Marsz kaszubski” („Tam, gdzie Wisła…”) – kaszubska pieśń patriotyczna, uważana przez część Kaszubów jako nieoficjalny hymn.
 •  „Kaszubskie Jeziora” – popularna kaszubska pieśń ludowa, autorstwa Antoniego Peplińskiego, ur. w roku odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • „Karolinka” – śląska melodia ludowa.
 • „W murowanej Piwnicy” – utwór Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, Album Tatrzański op.12.nr 1.
 • „Już zachodzi czerwone słoneczko” – słowa: Adam Kowalski, autor muzyki: nieznany. Jedna z najpiękniejszych pieśni powstańców śląskich. Pieśń ta była śpiewana w okresie powstań śląskich: I – wybuch 16.08.1919 r., II- 19.08.1920 r., III – 2 maja 1921 r.. Powstania spowodowały powrót części Górnego Śląska do Macierzy.
 • „Pieśń Konfederatów Barskich” – słowa Juliusz Słowacki, pieśń patriotyczna ukazała się drukiem w 1864 roku w Lipsku w zbiorze pierwszym publikacji Lutnia Piosennik Polski.
 • „Ojcowski Dom” – hymn powiatów Śląska Cieszyńskiego: skoczowskiego, cieszyńskiego, bielskiego.

 

 

Sylwetki wykonawców:

 

Joanna Korpiela – Jatkowska- sopran, urodzona w 10 lutego 1971 roku w Bielsku-Białej. Absolwentka PSM w Bielsku-Białej, Akademii Muzycznej, Wydziału Wokalno- Aktorskiego w Łodzi. Występowała w teatrach muzycznych w Gdańsku i w Gdyni, gdzie była zatrudniona jako solistka. Brała udział w wielu festiwalach w kraju i za granicą. Koncertowała w Niemczech i Holandii. W latach 1997-2003 na stałe przebywała za granicą koncertując w krajach Europy i Azji. Po powrocie do kraju koncertuje i prowadzi działalność pedagogiczną, zajmuje się produkcją spektakli słowno- muzycznych z udziałem młodzieży, jest animatorem kultury.

 

Urszula Mizia – wiolonczelistka, doktor habilitowany profesor UŚ, na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Instytucie Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Republice Czeskiej, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlandii, Niemczech, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Austrii, Wielkiej Brytanii, Słowacji. Jest autorką artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach polskich, łotewskich, czeskich i ukraińskich, transkrypcji na wiolonczelę oraz monografii „Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej” oraz ” The mimetic strand” wydanej przez światowe wydawnictwo Peter Lang w języku angielskim. Ma w swoim dorobku cztery wydawnictwa nutowe, dokonała nagrań 12 płyt CD. W roku 2007 została uhonorowana odznaką „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”.

 

Janusz Kohut – kompozytor i pianista. Prezentował swoje utwory na wielu koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą. Koncertował kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej, między innymi na Międzynarodowych Targach Sztuki „Music Fair” we Frankfurcie, podczas targów „EXPO 2000” w Hanowerze, na placu Św. Piotra w Rzymie. Jest autorem trzech form oratoryjnych: „Droga Nadziei”, „Gość Oczekiwany”, „Święty Piotr”, musicalu „Szczęśliwi ludzie” i „Kantaty Niepodległość”. W 1998 roku otrzymał nagrodę IKAR przyznawaną przez kapitułę pod przewodnictwem prezydenta miasta Bielsko-Biała. Komponuje muzykę teatralną i filmową. W ostatnim czasie koncertował ponad 150 razy w Wielkiej Brytanii. Nagrał 19 płyt autorskich. W 2018 roku otrzymał medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

Waldemar Szczypior – animator kultury i instrumentalista. W 1994 roku założył parafialną Orkiestrę Dętą w Górze, ucząc od podstaw dzieci i młodzież gry na instrumentach muzycznych. W 2001 roku rozpoczyna pracę w Gminie Gniewino, gdzie założył kolejna orkiestrę – Orkiestrę Gminną,  Obydwie orkiestry działają do dziś, jednocześnie prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach dętych. Najzdolniejsi uczniowie kierowani są do PSM w Wejherowie. Z w/w orkiestrami Waldemar Szczypior koncertował w kraju i za granicą: Francji, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Włoszech i USA – podczas 82 Parady Pułaskiego w NJ. W Gminie Gniewino powołuje do życia KGW, Zespół folklorystyczny Nadolanie, Chór Appassionato, obecnie prowadzi i gra w kapeli kaszubskiej. Jest dyrektorem Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, oraz Prezesem Towarzystwa Oświatowego w Gniewinie.

 

Muzyka Siłą Przetrwania Polskości- plik pdf

Muzyka siłą Przetrwania polskości- program koncertu- plik pdf