header

Rekonserwacja dłubanki z Zatoki Puckiej - przygotowania do nowej wystawy stałej w Kamienicy Mieszczańskiej

W ramach programu dotacyjnego Dziedzictwo Kulturowe 2021 Muzeum uzyskało środki na stworzenie nowej wystawy stałej opowiadającej o historii i współczesności regionu Kaszub Północnych. Do jej stworzenia wykorzystane zostaną nowoczesne środki wyrazu, multimedia, ale przede wszystkim zabytki zgromadzone w zbiorach instytucji. I choć wystawa otwarta będzie dopiero w listopadzie 2021 r. to cały czas trwają przygotowania do tego, by pokazane na niej obiekty prezentowały się jak najokazalej.

 

Jednym z takich zabytków jest czółno drążone, łódź jednopienna potocznie zwana dłubanką, a w dokumentacji archeologicznej stanowiska port wczesnośredniowieczny w Pucku oznaczona jako P4 (datowanie (1190+/- 70 BP). W 1989 r. podczas prac ratowniczych na stanowisku wydobyto je z dna Zatoki Puckiej. Po konserwacji w pracowni konserwatorskiej ówczesnego Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku czółno trafiło na stałą ekspozycję w Muzeum Ziemi Puckiej (nr inw. MP/11/A).

 

W lipcu i sierpniu tegoż roku dr inż. Irena Jagielska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku pochyliła się nad dębową dłubanką poddając ją zabiegom „kosmetycznym” m.in. poprzez oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków.

 

Już teraz zapraszamy do wizyty na nowej wystawie i zobaczenia jak prezentuje się pucka dłubanka.

 

Zadanie – wystawa stała „Prawdziwie morskie – dzieje Ziemi Puckiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.