header

Fot. 2 Akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę szkoły powszechnej w Pucku, 19.09.1937 r., Zakład Fotograficzny S. Marcińca, Puck, MP/174/H

Fotografia – Akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę szkoły powszechnej w Pucku

autor: Zakład Fotograficzny S. Marcińca

miejsce i czas: Puck, 19.09.1937 r.

wymiary: 9×14 cm

materiał i technika: odbitka fotograficzna, papier fotograficzny

nr inw.  MP/174/H

 

Fotografia przedstawia moment poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nowe skrzydło puckiej szkoły powszechnej. Goście zebrani pod murem dawnej szkoły stoją wokół przygotowanej płyty z napisem: Puck Szkoła 1937 rok. Na pierwszym planie proboszcz puckiej fary ks. Edmund Fittkau oraz dwaj ministranci z kropidłem. W szeregu zebrani goście, a wśród nich m.in.: Stefan Rzepczyński – kupiec i przewodniczący komitetu budowy szkoły (pierwszy rząd, drugi od księdza), za nim Antoni Miotk – działacz społeczny i kupiec, Karol Stamirowski – burmistrz Pucka (pierwszy rząd, czwarty od księdza).

 

Wrzesień, a zwłaszcza jego początek to okazja, by przypomnieć sobie o szkole. W okresie międzywojennym dzieci puckie pobierały naukę w budynku dawnej szkoły katolickiej przy ulicy Szkolnej (później ul. J. Piłsudskiego, obecnie ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego). Wraz z rosnącą liczbą uczniów oraz zmianami w systemie szkolnictwa obiekt przestał wypełniać swoją rolę. Dlatego, w 1929 roku ówczesny kierownik szkoły Franciszek Banach wystąpił do Magistratu Miasta Pucka z wnioskiem o rozbudowę. Motywował swą prośbę m.in. wzrastającą rokrocznie liczbą dzieci rozpoczynających naukę, ciasnotą pomieszczeń oraz niedostosowaniem budynku do nowoczesnych potrzeb edukacyjnych. Brakowało w nim przestrzeni na prowadzenie zajęć fizycznych oraz miejsca na gabinety przedmiotowe dla nauczycieli.  Przygotowano projekt architektoniczny inwestycji zakładający dobudowanie nowego skrzydła szkoły – parter i 2 piętra oraz przebudowanie starego budynku. Projekt przeleżał jednak kilka lat z prozaicznego powodu – braku funduszy.  Do prac nad realizacją ostatecznie przystąpiono dopiero w 1937 roku. „Gazeta Kaszubska” nr 86 z 15 kwietnia 1937 roku donosiła, że Ostatnio poszczególne komitety budowy szkoły w Pucku odbyły szereg zebrań. Obecnie zbiera się fundusze na ten cel. Zaznaczyć należy, że obywatelstwo m. Pucka nie szczędzi ofiar i w miarę możliwości deklaruje dość poważne sumy. Jak w Pucku tak i w szeregu miejscowości na wybrzeżu przedsięwzięto akcję rozbudowy szkół”. Sprawa budowy szkoły była niezwykle pilna i nie dziwi zatem fakt, że prasa skrzętnie patrzyła władzy na ręce i przyglądała się postępom. „W piątkowym numerze naszego pisma informowaliśmy czytelników o pracach komisji finansowej budowy szkoły powszechnej przy ul. Piłsudskiego. Dziś możemy się podzielić wiadomością, że rozpoczęto już zwózkę materiałów potrzebnych do nadbudowy szkoły. Należy się więc spodziewać, że wkrótce będą rozpoczęte prace około nadbudowy szkoły.” („Gazeta Kaszubska”nr 95, 25.04.1937 r.)  Kilka miesięcy później pisano o finansach i postępach prac: Ostatnio rozpoczęto wstępne prace około budowy szkoły w Pucku. Jak wiadomo dotychczasowa szkoła przy ulicy Piłsudskiego okazała się za małą i nie może pomieścić w sobie około 600 dzieci. Koszty rozbudowy szkoły wynoszą około 85 tys. złotych. Komitet /../ czyni wszelkie starania, ażeby uzyskać długoterminową pożyczkę. Pożyczka taka komitetowi podobno została przydzielona. Oczywiście i Obywatelstwo m. Pucka nie szczędzi ofiar na tak wzniosły cel i chętnie składa zadeklarowane sumy w swoim czasie.” („Gazeta Kaszubska” nr 191, 21.08.1937 r.) Na wrzesień zaplanowanono uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego. Wydarzenie odbyło się 19 września 1937 roku. W obecności władz miasta oraz przedstawicieli organizacji społecznych reprezentowanych m.in. przez burmistrza Karola Stamirowskiego, Antoniego Miotka, Jana Trybulla, Stefana Rzepczyńskiego, przedstawicieli Inspektoratu Szkolnego, proboszcza puckiej fary ks. Edmunda Fittkau oraz tłumnie zebranych mieszkańców Pucka dokonano wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod nowe skrzydło gmachu. Całość  projektu ukończono w 1938 roku.

 

W roku szkolnym 1938/1939 poprowadzono pierwsze zajęcia w nowym obiekcie Powszechnej Siedmioklasowej Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie w obiekcie mieści się puckie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

 

Aby przypomnieć sobie czasy szkolnej ławki warto zajrzeć do Muzeum Ziemi Puckiej i powrócić do lat minionych. Umożliwia to muzealna szkolna izba. Jeżeli nie możesz przyjść osobiście i obejrzeć wystawy stałej w oddziale muzeum – „Szpitalik” (Puck ul. Wałowa 11), skorzystaj z wirtualnego zwiedzania: https://muzeumpuck.pl/Muzeum%20Ziemi%20Puckiej%20im.%20Floriana%20Ceynowy%20w%20Pucku%20_Szpitalik_.html

 

opracowała: Joanna Grochowska