header

Kronika Klubu Tenisowego Puck 1933-1935

Czerwona okładka Kroniki Klubu Tenisowego w Pucku z lat 1933-1935.

Fot. 1 Kronika Klubu Tenisowego Puck 1933-1935, MZP-H-2429, fot. B. Kos-Dąbrowska

wytwórca: Zakład Papierniczy Edwarda Kręglewskiego, Poznań[1]

autor: Klub Tenisowy Puck (sekretarz – Stefania Miotkówna??)

czas powstania: 1933-1935

miejsce powstania: Poznań, Puck

materiał, technika: papier, karton, papier fotograficzny, wyrób papierniczy, rękopis, fotografiami

wymiary: brulion, 20,7×16,5 cm,

nr inw. MZP-H-2429

 

W 2005 r. Muzeum Ziemi Puckiej pozyskało do zbiorów kronikę klubu tenisowego z Pucka.  Zabytek ten jest niezwykle cennym źródłem wiedzy o życiu towarzyskim i społecznym miasta w okresie międzywojennym. Kroniki bowiem poprzez niepowtarzalność treści są wyjątkową skarbnicą informacji często nieznanych z innych źródeł. Utrwalano w nich bowiem wydarzenia, które piszący uznawał za ważne i warte przekazania kolejnym pokoleniom, a notując je dodawał do nich swoje emocje, osobiste wrażenia i odczucia.

Kronika Klubu Tenisowego z Pucka została spisana w niewielkim zeszycie w sztywnej oprawie na kartkach ze znakiem wodnym firmy papierniczej E. Kręglewski. Historię klubu z lat 1933-1935 zapisano na 80 stronach, bogato zilustrowano fotografiami wykonanymi zapewne przez członków stowarzyszenia (23 sztuki) oraz rysunkami i  wycinkami prasowymi. Całość kroniki prowadzona jest starannym charakterem pisma.

 Kronika Klubu Tenisowego w Pucku zaczyna się słowami: „Tenisiści w Pucku postanowili w dniu 19 marca 1933 r. założyć w Pucku zarejestrowany Klub Tenisowy.”  Zapis ten świadczy o tym, że już wcześniej działali choć w sposób niesformalizowany, i że sport tenisowy w mieście istniał oraz cieszył się zainteresowaniem. W zebraniu organizacyjnym zwołanym na 27 marca uczestniczyło 28 zainteresowanych osób. Spośród nich ukształtował się pierwszy zarząd Klubu w następującym składzie:

prezes – Jan Gajdus, wiceprezes –  Maksymilian Wardaliński, skarbnik –  Jadwiga Łaszewska, sekretarz – Stefania Miotkówna, zastępca sekretarza – Witold Lampert, gospodarz – Teofil Piechosiak, kapitan drużyny – Julian Rigall. Ostateczna rejestracja stowarzyszenia nastąpiła dopiero 20 sierpnia 1934 r. 28 września tegoż roku klub został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego pod numerem 75 pod nazwą: Klub Tenisowy Puck, z siedzibą w Pucku, powiat Morski. Pomimo przeciągających się rok procedur klub pracował.  Uroczyste otwarcie pierwszego, oficjalnego sezonu tenisowego w Pucku nastąpiło 9 kwietnia 1933 r. Rozpoczęła go msza św. w puckiej farze w intencji klubu, a następnie w Domu Kuracyjnym odbył się raut. Prezes wygłosił tam przemówienie inauguracyjne oraz wręczył członkom klubu odznaki klubowe. O godzinie 14.00 rozegrano gry pokazowe na korcie przy Domu Kuracyjnym. Bezpośrednio po rozpoczęciu sezonu podjęto również kilka istotnych decyzji dla funkcjonowania klubu. 14 maja podpisano roczne umowy dzierżawcze z właścicielem Domu Kuracyjnego Stanisławem Bojarskim na użytkowanie kortu i kierownikiem Szkoły Powszechnej w Pucku Franciszkiem Banachem na wykorzystywanie kortu szkolnego. Ponadto zarząd drogą uchwały podjął decyzję o zakupie siatki oraz własnego walca do równania kortu.

Na przestrzeni trzech sezonów tenisowych zanotowano w kronice wiele ciekawych opisów wydarzeń nie tylko z życia klubu, ale również i miasta. Jeden z nich dotyczy hucznie obchodzonej w mieście uroczystości 50-lecia Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka (02.09.1934 r.). W notatce opisano udział w tym wydarzeniu członków Klubu Tenisowego Puck. W paradnym pochodzie zorganizowanym dla TUM-u tenisiści wystawili strojny wóz korespondujący kolorystyką z białym sportem, który reprezentowali. „Nic to, że rakieta przymocowana na wozie, chwiała się podczas jazdy– nic to, że kwiaty rozlatywały się i sypały z wozu, znacząc ślad naszej drogi. Zgrabny nasz wózik z maleńkiemi kucykami zdobył ogólne uznanie i zachwyt, oczem świadczyły niemilknące oklaski jakiemi podczas pochodu wyróżniono nas z pośród licznych innych stowarzyszeń i cechów.”

Inne teksty kronikarskie mają charakter czysto informacyjny. Mówią o planach klubu, jego działalności organizacyjnej. Relacjonują mecze towarzyskie pomiędzy okolicznymi klubami z Gdyni i Wejherowa. Sporą część notatek z kolei stanowią opisy członkowskich wycieczek krajoznawczych. Nie brakuje też zapisów o charakterze satyrycznym, z dużą dozą poczucia humoru i takich samych towarzyszących im rysunków. Członkowie klubu śmieją się tam z własnych osiągnięć, z prezesa i samych siebie.

Niestety kończąca się nagle kronika nie daje nam odpowiedzi, jak długo klub działał, czy kres jego istnienia zbiega się z ostatnim zapisami w kronice czyli tymi pochodzącymi z 1935 r. Czy może zaczęto wówczas prowadzić kolejny zeszyt. Na pewno śladem kontynuowania działalności klubowej jest datowana na 7 czerwca 1936 r. fotografia znajdująca się w zbiorach prywatnych[2], a  przedstawiająca członków klubu podczas wycieczki morskiej do Gdyni, a także informacje prasowe z tegoż roku.

 

Literatura (wybór)

50 – lecie firmy Edward Kręglewski S.A. w Poznaniu, Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy, 09.09.1931 r., nr 36.

Grochowska J.,  Klub Tenisowy Puck w latach 1933-1935 w świetle zachowanej kroniki, Zapiski Puckie 5/2006.

Jubileusz firmy Edward Kręglewski, Przegląd Graficzny, 15.07.1935 r., nr 14.

Kręglewski, papiery i bilety do zaproszeń – wzornik,  https://muzeumpapiernictwa.pl/przeglad-zbiorow/kreglewski-papiery-i-bilety-do-zaproszen dostęp z dnia 06.04.2021 r.

Miotk-Szpiganowicz G., Miotkowie, Puckie Rody 1/2018, Puck 2018.

Otwarcie sezonu tenisowego, Gazeta Gdańska 20.04.1936 r., nr 91.

Życie sportowe naszego miasta, Słowo Pomorskie 19.10.1933r.,  nr 241.

Turniej tenisowy, Gazeta Gdańska 12.08.1934 r., nr 180.

Turniej tenisowy o mistrzostwo i puhar miasta Pucka, Ilustrowany Kurier Codzienny, 27.07.1935 r.,  nr 206.

Turniej tennisowy w Pucku, Słowo Pomorskie, 15.08.1933 r., nr 186.

 

Opracowała: Joanna Grochowska

Opublikowała: Kamila Tucholska

 

[1]Zakład Papierniczy Edwarda Kręglewskiego w Poznaniu powstał w 1910 r. Fabryka mieściła się początkowo przy ul Szkolnej 3, a następnie na ul. św. Marcina 27. W 1935 r. fabryka została przeniesiona do nowego gmachu przy ul. Szyperskiej 8, gdzie funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. W październiku 1949 r. zakład został upaństwowiony; za: https://muzeumpapiernictwa.pl/przeglad-zbiorow/kreglewski-papiery-i-bilety-do-zaproszen/ dostęp z dnia 06.04.2021 r.

[2]Fotografia pamiątkowa przedstawiająca członków Klubu na kutrze w porcie puckim, Puck, 7.06.1936 r., zbiory T. Stankiewicz.